Het lijkt erop dat je vanuit België komt. Wil je een bestelling plaatsen, klik dan door naar onze Belgische webshop.

Berscherming Persoonsgegevens

Privacy Statement Vandeputte Medical


Inleiding
VANDEPUTTE MEDICAL neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info.nl@vdpmedical.com.

Wie is VANDEPUTTE MEDICAL?
VANDEPUTTE MEDICAL is de besloten vennootschap ‘Vandeputte Medical BV’, kantoorhoudende te (3439 MG) Nieuwegein aan Galvanibaan 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30127675. VANDEPUTTE MEDICAL is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door VANDEPUTTE MEDICAL de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt VANDEPUTTE MEDICAL jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor VANDEPUTTE MEDICAL persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens VANDEPUTTE MEDICAL voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door VANDEPUTTE MEDICAL worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn:
financiële administratie
bedrijfsnaam, factuuradres, bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), openstaande saldo
wettelijke verplichting
zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Gegevens:

Grondslag:
Bewaartermijn:
beheer van bestellingen
NAW-gegevens, levering adres, factuuradres, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, accountnummer, bestellingnummer, inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, klantnummer
uitvoering van de overeenkomst
zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Gegevens:

Grondslag:
Bewaartermijn:
verlenen van de dienst zelf
NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
uitvoering van de overeenkomst
zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Gegevens:

Grondslag:
Bewaartermijn:
afhandelen klachten
NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
uitvoering van de overeenkomst
zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Gegevens:

Grondslag:
Bewaartermijn:
facturatie
NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
uitvoering van de overeenkomst
zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:
CRM
naam, e-mailadres, locatie, bestelgeschiedenis, telefoonnummer
gerechtvaardigd belang
commercieel belang
zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:
sollicitatie
Naam, e-mailadres, locatie, bestelgeschiedenis, telefoonnummer
gerechtvaardigd belang
commercieel belang
zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:
direct marketing
naam, NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, bestelgeschiedenis, post/factuuradres
gerechtvaardigd belang
commercieel belang
zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:
nieuwsbrief
naam, NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, klikgedrag, bestelgeschiedenis, post/factuuradres
gerechtvaardigd belang
commercieel belang
zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:
website analytics
surfgedrag, locatie
gerechtvaardigd belang
commercieel belang
zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn:
account aanbieden
naam, adres, e-mailadres, gebruiksnaam, User ID, inhoud van het bericht
uitvoering van de overeenkomst
zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Bewaartermijn:
plaatsen van berichten of reviews
naam, adres, e-mailadres, gebruiksnaam, User ID, inhoud van het bericht
uitvoering van de overeenkomst
zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:
beveiliging van gegevens
IBAN
gerechtvaardigd belang
commercieel belang
zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Gegevens:
Grondslag:
Betrokken belang:
Bewaartermijn:
credit check
IBAN
gerechtvaardigd belang
commercieel belang
zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
VANDEPUTTE MEDICAL heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat VANDEPUTTE MEDICAL mogelijk gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: n.v.t.

Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij VANDEPUTTE MEDICAL over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij VANDEPUTTE MEDICAL. Je kunt verzoeken dat VANDEPUTTE MEDICAL je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om VANDEPUTTE MEDICAL te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van VANDEPUTTE MEDICAL of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van VANDEPUTTE MEDICAL te verkrijgen. VANDEPUTTE MEDICAL zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat VANDEPUTTE MEDICAL je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door VANDEPUTTE MEDICAL
Een verzoek kan verstuurd worden naar info.nl@vandeputtemedical.com. VANDEPUTTE MEDICAL zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat VANDEPUTTE MEDICAL een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien VANDEPUTTE MEDICAL je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en VANDEPUTTE MEDICAL
Het kan zijn dat VANDEPUTTE MEDICAL verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.Wat zijn cookies en hoe gebruikt VANDEPUTTE MEDICAL ze?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van VANDEPUTTE MEDICAL worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: "Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van VANDEPUTTE MEDICAL worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?
Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop VANDEPUTTE MEDICAL je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info.nl@vdpmedical.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop VANDEPUTTE MEDICAL jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

OMHOOG