NL | FR
NL: Bel 030 600 50 50
BE: Bel 03 336 96 00
Hoofdmenu
Home
BHV & EHBO
Hulpdiensten
Overheden
Producten
Workshops
Info
Contact
Vacatures
Over ons
Kwaliteit
Technische Dienst
Leveranciers
Leveringsvoorwaarden
Blog
Geplaatst op 26.4.2016 door
Pim de Ruijter sprak tijdens het CBI seminar over zijn boek “Gevorderde Eerste Hulp”, waarbij hij duidelijk onderscheid maakt in eerste hulp op passantenniveau, gevorderde eerste hulp en georganiseerde eerste hulp. Ook de nieuwe Nederlandse richtlijnen Eerste Hulp 2016 werden door Pim aangehaald. Er ontstond een interessante groepsdiscussie over het hoe en waarom. Wat zijn nu de belangrijkste wijzigingen ? Er is eenduidigheid in het lesmateriaal gekomen van Het Oranje Kruis, Rode Kruis en NIBHV. En de nieuwe inzichten zijn gebaseerd op “evidence based” handelen. 

Pim sprak ook over verandering. Het wordt tijd voor “moderne” eerste hulp. Er zijn duidelijk verschillen in: passantenhulpverlening, georganiseerde hulpverlening, evenementenhulpverlening en bedrijfshulpverlening. 

De context bepaalt het niveau van de hulpverlener en wat er van de hulpverlener verwacht mag worden. Hoe herken je tegenwoordig de hulpverlener ? En wat zegt die kleding dan over hetgeen je mag verwachten ? Eenduidigheid in kleding is ook van harte welkom. Er is gesproken over het maatschappelijk belang. Je mag betrouwbare en veilige eerste hulp verwachten die aansluit op de hulpverleningsketen, die letsel en schade beperkt en de reguliere zorgcapaciteit ontlast. 

Een voorbeeld: georganiseerde hulpverlening vraagt om samenwerken, andere vaardigheden en competenties, andere hulpvragen en andere logistiek. 

Pim’s visie op de toekomst: het nieuwe leren = actief leren door discussies, praktijkgericht handelen en door de stof uit te leggen aan anderen. Hierbij kan E-learning een sterk ondersteunend middel zijn.Ter afsluiting schetst hij het beeld van de hulpverlener die straks zijn herhaling en verdieping op modulair gebied gaat volgen. Wellicht is dat de toekomst ? 

Nog even over het boek Gevorderde Eerste Hulp
Auteur: Pim de Ruijter
Uitgever: EduPlaza· 

Gevorderde Eerste Hulp is een moderne uitgave die voorziet in de vraag van veel eerstehulpverleners naar een actueel verdiepingsboek. Deze uitgave biedt verdieping in bestaande thema's en verbreding met nieuwe onderwerpen. 

Het boek is gebaseerd op de ABCDE-methodiek en geeft daarmee de eerstehulpverlener en bedrijfshulpverlener een gestructureerde methode voor de benadering van (ongeval)slachtoffers. Er is ruimschoots aandacht voor onwel wordingen en ongevallen. Voor de evenementenhulpverlener zijn er vele waardevolle tips over de inzet op evenementen en omgang met slachtoffers die alcohol en drugs gebruikt hebben.

De Eerste Hulp sluit met dit boek nog beter aan op de professionele hulpverlening.
Geplaatst in: Oranje Kruis

Zelf reageren

U kunt niet meer reageren op deze artikel.

Privacy | Disclaimer/Leveringsvoorwaarden | @ Copyright 2013 Vandeputte Medical All rights reserved