NL | FR
NL: Bel 030 600 50 50
BE: Bel 03 336 96 00
Hoofdmenu
Home
BHV & EHBO
Hulpdiensten
Overheden
Producten
Workshops
Info
Contact
Vacatures
Over ons
Kwaliteit
Technische Dienst
Leveranciers
Leveringsvoorwaarden
Blog
Geplaatst op 1.10.2014 door
Op het ROC Tilburg houden ze er niet van om spullen te verspillen en hergebruiken ze de oude verpakkingen van de verbandtrommels gewoon om er ware kunst van te maken.

Monique Mutsaers is docent vormgeving op het ROC in Tilburg en heeft haar studenten de opdracht gegeven om van de lege dozen een locker te maken met als thema: "show us what you got"

De studenten hebben hun de dozen omgetoverd tot echte kunst

Geplaatst in: Nieuws
Geplaatst op 29.9.2014 door
1 x per jaar is het tijd om de BHV'ers in Nederland te eren voor het goede werk dat ze dagelijks verzetten op de werkvloer. 
Maar ook daarbuiten komt het regelmatig voor dat ze te hulp moeten schieten en speciaal daarvoor hebben wij een aantal producten geselecteerd die nu met een flinke korting te verkrijgen zijn.

Zet uw BHV'ers eens in het zonnetje en verras hem of haar met iets wat zeker van pas komt, onderweg of op het werk.
Downloads
Geplaatst in: Nieuws
Geplaatst op 15.7.2014 door
Wij zijn er trots op dat een steentje bij kunnen dragen aan Cedricsrun. en ondersteunen daarmee de stichting van Ouders van verongelukte kinderen. Uiteraard kunnen mensen zich nog steeds inschrijven voor het evenement

Lees meer over het evenement op het blog van Cedricsrun
http://www.cedricsrun.com/blog

Geplaatst in: Nieuws
Geplaatst op 9.7.2014 door
Op 7 juli heeft de Brandweer Antwerpen samen met Vandeputte Medical een proef gedaan met de Quicksave Rescue Belt. De film kunt u hier bekijken.
Geplaatst in: Nieuws
Geplaatst op 8.4.2014 door
Met de start van de lente begint ook het tekenseizoen. Een tekenbeet kan oa de ziekte van Lyme veroorzaken. Helaas worden er ieder jaar meer mensen gebeten door een teek. Door het nemen van een aantal simpele voorzorgsmaatregelen kunt u voorkomen dat u wordt gebeten door een teek.

Wilt u weten wat u kunt doen om een tekenbeet te behandelen of te voorkomen? Lees de bijgevoegde flyer.

In onze webshop kunt u terecht voor diverse tekentangen zoals deze:

                  
Teekpincet RVS                                         Teekpincet Kunststof


Er is ook een handige tekenapp beschikbaar voor Android
De app“Tekenbeet” bevat informatie over hoe je op teken moet controleren en hoe je een teek kunt verwijderen. Gebruikers kunnen een tekendagboek aanleggen en hierin een tekenbeet registreren. Zij kunnen een herinnering ontvangen aan het controleren van de plek waar ze gebeten zijn. Ook kunnen mensen op hun mobiele telefoon, via tekenradar.nl zien hoe actief teken zijn. Dit is vooral handig voor mensen buiten: wandelaars en bezoekers van bijvoorbeeld het bos, de heide, de duinen of een park. Daarnaast is een alarm in te stellen zodat je altijd op de hoogte bent van de actuele tekenactiviteit.

Geplaatst in: Nieuws
Geplaatst op 22.1.2014 door
en oudere dame met een dubbele beenbreuk moest maandag door de brandweer geëvacueerd worden uit haar appartement op de elfde verdieping van een flatgebouw in de Schijfstraat.

De operatie had veel bekijks bij de omwonenden. Op de foto ziet u twee oudere vrouwen die het tafereel aanschouwen van op de eerste verdieping.

Bij de reddingsoperatie werd gebruik gemaakt van een kuipbrancard en een mondial brancard van Ferno


Geplaatst in: Nieuws
Geplaatst op 2.1.2014 door
U komt AED's steeds meer tegen en dat is maar goed ook. Een AED kan uw leven redden. Snelle en doeltreffende hulp na een hartstilstand is van levensbelang. Reanimatie en defibrillatie binnen de eerste 6 minuten zijn cruciaal en verhogen de overlevingskans aanzienlijk. 

Helaas is nog niet op iedere locatie een AED voorhanden en dat is jammer. Gelukkig hadden 2 van onze klanten wel een AED binnen handbereik en dat heeft tot tweemaal toe een leven gered. De sporthal in de gemeente Machelen en Selor, het selectiebureau van de federale overheid in Brussel kunnen terugkijken op een geslaagde reanimatie. Beiden hebben tevens een onderhoudscontract bij Vandeputte Medical afgesloten waardoor zij binnen 24 uur konden beschikken over een leentoestel, terwijl de gebruikte AED door ons kan worden gecontroleerd. 

De prijzen van AED’s zijn de laatste jaren sterk gedaald en ook onze onderhoudscontracten zijn zeer scherp geprijsd. Alle reden dus om over te gaan tot aanschaf van een AED. Wij informeren u graag welke AED het beste bij u organisatie past. 

Neem contact met ons op voor meer informatie, wij helpen u graag verder.
Geplaatst in: AED, Nieuws
Geplaatst op 13.11.2013 door

Bepalen aantal BHV'ers

In de nieuwe Arbo-wet is per 1 januari 2007 de getalsnorm van minimaal één BHV’er op vijftig werknemers verlaten. BHV is dus meer maatwerk. Het aantal benodigde BHV’ers hangt samen met de aard, grootte en ligging van het bedrijf en de restrisico’s. Op basis van de RIE zal de werkgever dus het juiste aantal bedrijfshulpverleners moeten vaststellen. Er zullen voldoende BHV’ers aangewezen en opgeleid moeten worden zodat, rekening houdend met ziekte, vakanties of ploegendienst er altijd BHV aanwezig is. Als een bedrijf uit verschillende afdelingen bestaat, is het aan te raden dat de BHV’ers verspreid werken over het bedrijf en/of verschillende etages.

In kleine bedrijven mag de werkgever de BHV-taken zelf uitvoeren. De werkgever moet dan een passende opleiding hebben gevolgd. Bij afwezigheid van de werkgever moet er een vervanger zijn om aan de eis te voldoen dat er altijd een BHV’er aanwezig is. Veel kleine MKB-bedrijven hebben maar één BHV’er. De wet schrijft echter voor dat er altijd voldoende BHV’ers aanwezig moeten zijn die snel in actie kunnen komen. Dit betekent dat er voldoende BHV’ers moeten zijn om ziekte, verlof en vakantie op te vangen. Bedrijven kunnen samenwerken met bedrijven in de directe omgeving of zorgen dat zij zelf over meerdere BHV’ers (dus minimaal twee à drie) beschikken. U kunt de BHV’ers aanwijzen door een aanstellingsbrief op te stellen of door de BHV-taken in een functieomschrijving op te nemen.

Maatgevende factoren

Bij het bepalen van het aantal BHV’ers moet u rekening houden met een aantal factoren: de algemene en specifieke restrisico’s, de in het bedrijf of instelling aanwezigen en hun mate van zelfredzaamheid, beschikbaarheid en opkomsttijd van de professionele hulpverleningsdiensten, de aard, grootte complexiteit van het gebouw, externe risico’s. • Algemene en specifieke restrisico's
Naast de algemene restrisico’s op brand en ongevallen – hoe klein ook – kunnen in een bedrijf specifieke restrisico’s aanwezig zijn, bijvoorbeeld vanwege het werken met machines, gereedschappen en voertuigen (zoals heftrucks), gevaarlijke stoffen, biologische agentia of vanwege mogelijke agressie en geweld van klanten.
• Het aantal aanwezigen De eigen werknemers en werknemers van andere werkgevers. De BHV moet ook rekening houden met aanwezige bezoekers, zoals klanten, patiënten en scholieren. Dit is vooral van belang in verband met een ontruiming, bijvoorbeeld bij brand of bommeldingen.
• De mate van zelfredzaamheid Als er personen aanwezig zijn die zichzelf bij een incident moeilijk kunnen redden, heeft dat gevolgen voor het aantal BHV’ers dat nodig is. Denk hierbij aan bedgebonden patiënten, minder-validen en kleine kinderen of personen met een verstandelijke beperking.
• Beschikbaarheid en opkomsttijd van de professionele hulpverleningsdiensten Slechte bereikbaarheid van het bedrijf voor hulpverleners. Als het bedrijf slecht bereikbaar is, zijn meer BHV-ers nodig om de tijd te overbruggen totdat de hulpverleningsdiensten zijn gearriveerd.
• De aard, grootte en complexiteit van het gebouw Een groot, complex en oud gebouw met meerdere verdiepingen heeft meer risico’s dan een klein, eenvoudig, nieuw en brandveilig laagbouwpand. De BHV dient rekening te houden met het aantal verdiepingen en de brandveiligheid van het gebouw.
• Externe risico’s Situaties in de omgeving van het bedrijf met aanzienlijke risico's waarbij externe incidenten een risico kunnen vormen voor het eigen bedrijf. Bijvoorbeeld vervoer of opslag van gevaarlijke stoffen.

Bepalen aantal BHV’ers met scenario’s

Met bovenstaande factoren brengt u de situatie in het bedrijf in kaart. Vervolgens inventariseert u welke incidenten er kunnen voorkomen. De mogelijke incidenten kunnen worden beschreven in scenario’s. Een scenario is een beschrijving van een mogelijk incident dat in het bedrijf kan plaatsvinden.

Een aantal scenario’s kan in elk bedrijf voorkomen, zoals een ongeval waarbij de inzet van een ambulance nodig is, zonder spoed (bijvoorbeeld bij een gebroken been). De BHV moet bij alle voor het bedrijf relevante scenario’s kunnen optreden. Het aantal BHV’ers, de taakverdeling en de BHV-procedures moeten worden afgestemd op de scenario’s die kunnen plaatsvinden.

Aandachtspunten bij het opstellen van scenario’s en bijbehorende procedures:
• De responsetijden die nodig zijn om tot een actieve inzet van BHV te komen. BHV-ers moeten zo snel mogelijk na de melding van een incident kunnen optreden. De BHV-inzet duurt tot het moment dat professionele hulpverleners arriveren en zij de hulpverlening overnemen. De responsetijd is een kwestie van maatwerk, die afhankelijk is van de stand van de techniek en maatgevende factoren.
• De tijd die nodig is om (een deel van) het gebouw/terrein te ontruimen.
• Degenen die moeten worden gealarmeerd bij een incident.
• De taak- en verantwoordelijkheidsverdeling binnen de BHV-organisatie. Bijvoorbeeld: wie alarmeert, wie ontruimt, wie verleent eerste hulp, wie coördineert, wie vangt mensen op na een ontruiming?
Op basis van de scenario’s en procedures wordt bepaald hoe de BHV wordt georganiseerd.
• Wat is het aantal benodigde BHV’ers en wat zijn hun taken en specialisaties? Zijn er BHV’ers nodig die de inzet aansturen/coördineren?
• Welke voorzieningen zijn nodig om de BHV-taken te kunnen uitvoeren, zoals eerste hulp-materialen, blusmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en communicatiemiddelen?
• Welke procedures moeten worden opgesteld voor alarmering, ontruiming en hulpverlening?
• Wat is de benodigde instructie en voorlichting aan werknemers en bezoekers in het bedrijf? Betrek zo mogelijk de preventiemedewerker en de OR of PVT bij het opstellen van scenario's. Er zijn voorbeelden van het handelen van de receptiemedewerker, werknemers en BHV’ers bij de scenario’s ongeval, brand en ontruiming beschikbaar. Deze voorbeelden kunnen in de meeste bedrijven worden toegepast.
 
Geplaatst in: BHV, Nieuws
Privacy | Disclaimer/Leveringsvoorwaarden | @ Copyright 2013 Vandeputte Medical All rights reserved