NL | FR
NL: Bel 030 600 50 50
BE: Bel 03 336 96 00
Hoofdmenu
Home
BHV & EHBO
Hulpdiensten
Overheden
Producten
Workshops
Info
Contact
Vacatures
Over ons
Kwaliteit
Technische Dienst
Leveranciers
Leveringsvoorwaarden
Blog
Geplaatst op 13.11.2013 door

Bepalen aantal BHV'ers

In de nieuwe Arbo-wet is per 1 januari 2007 de getalsnorm van minimaal één BHV’er op vijftig werknemers verlaten. BHV is dus meer maatwerk. Het aantal benodigde BHV’ers hangt samen met de aard, grootte en ligging van het bedrijf en de restrisico’s. Op basis van de RIE zal de werkgever dus het juiste aantal bedrijfshulpverleners moeten vaststellen. Er zullen voldoende BHV’ers aangewezen en opgeleid moeten worden zodat, rekening houdend met ziekte, vakanties of ploegendienst er altijd BHV aanwezig is. Als een bedrijf uit verschillende afdelingen bestaat, is het aan te raden dat de BHV’ers verspreid werken over het bedrijf en/of verschillende etages.

In kleine bedrijven mag de werkgever de BHV-taken zelf uitvoeren. De werkgever moet dan een passende opleiding hebben gevolgd. Bij afwezigheid van de werkgever moet er een vervanger zijn om aan de eis te voldoen dat er altijd een BHV’er aanwezig is. Veel kleine MKB-bedrijven hebben maar één BHV’er. De wet schrijft echter voor dat er altijd voldoende BHV’ers aanwezig moeten zijn die snel in actie kunnen komen. Dit betekent dat er voldoende BHV’ers moeten zijn om ziekte, verlof en vakantie op te vangen. Bedrijven kunnen samenwerken met bedrijven in de directe omgeving of zorgen dat zij zelf over meerdere BHV’ers (dus minimaal twee à drie) beschikken. U kunt de BHV’ers aanwijzen door een aanstellingsbrief op te stellen of door de BHV-taken in een functieomschrijving op te nemen.

Maatgevende factoren

Bij het bepalen van het aantal BHV’ers moet u rekening houden met een aantal factoren: de algemene en specifieke restrisico’s, de in het bedrijf of instelling aanwezigen en hun mate van zelfredzaamheid, beschikbaarheid en opkomsttijd van de professionele hulpverleningsdiensten, de aard, grootte complexiteit van het gebouw, externe risico’s. • Algemene en specifieke restrisico's
Naast de algemene restrisico’s op brand en ongevallen – hoe klein ook – kunnen in een bedrijf specifieke restrisico’s aanwezig zijn, bijvoorbeeld vanwege het werken met machines, gereedschappen en voertuigen (zoals heftrucks), gevaarlijke stoffen, biologische agentia of vanwege mogelijke agressie en geweld van klanten.
• Het aantal aanwezigen De eigen werknemers en werknemers van andere werkgevers. De BHV moet ook rekening houden met aanwezige bezoekers, zoals klanten, patiënten en scholieren. Dit is vooral van belang in verband met een ontruiming, bijvoorbeeld bij brand of bommeldingen.
• De mate van zelfredzaamheid Als er personen aanwezig zijn die zichzelf bij een incident moeilijk kunnen redden, heeft dat gevolgen voor het aantal BHV’ers dat nodig is. Denk hierbij aan bedgebonden patiënten, minder-validen en kleine kinderen of personen met een verstandelijke beperking.
• Beschikbaarheid en opkomsttijd van de professionele hulpverleningsdiensten Slechte bereikbaarheid van het bedrijf voor hulpverleners. Als het bedrijf slecht bereikbaar is, zijn meer BHV-ers nodig om de tijd te overbruggen totdat de hulpverleningsdiensten zijn gearriveerd.
• De aard, grootte en complexiteit van het gebouw Een groot, complex en oud gebouw met meerdere verdiepingen heeft meer risico’s dan een klein, eenvoudig, nieuw en brandveilig laagbouwpand. De BHV dient rekening te houden met het aantal verdiepingen en de brandveiligheid van het gebouw.
• Externe risico’s Situaties in de omgeving van het bedrijf met aanzienlijke risico's waarbij externe incidenten een risico kunnen vormen voor het eigen bedrijf. Bijvoorbeeld vervoer of opslag van gevaarlijke stoffen.

Bepalen aantal BHV’ers met scenario’s

Met bovenstaande factoren brengt u de situatie in het bedrijf in kaart. Vervolgens inventariseert u welke incidenten er kunnen voorkomen. De mogelijke incidenten kunnen worden beschreven in scenario’s. Een scenario is een beschrijving van een mogelijk incident dat in het bedrijf kan plaatsvinden.

Een aantal scenario’s kan in elk bedrijf voorkomen, zoals een ongeval waarbij de inzet van een ambulance nodig is, zonder spoed (bijvoorbeeld bij een gebroken been). De BHV moet bij alle voor het bedrijf relevante scenario’s kunnen optreden. Het aantal BHV’ers, de taakverdeling en de BHV-procedures moeten worden afgestemd op de scenario’s die kunnen plaatsvinden.

Aandachtspunten bij het opstellen van scenario’s en bijbehorende procedures:
• De responsetijden die nodig zijn om tot een actieve inzet van BHV te komen. BHV-ers moeten zo snel mogelijk na de melding van een incident kunnen optreden. De BHV-inzet duurt tot het moment dat professionele hulpverleners arriveren en zij de hulpverlening overnemen. De responsetijd is een kwestie van maatwerk, die afhankelijk is van de stand van de techniek en maatgevende factoren.
• De tijd die nodig is om (een deel van) het gebouw/terrein te ontruimen.
• Degenen die moeten worden gealarmeerd bij een incident.
• De taak- en verantwoordelijkheidsverdeling binnen de BHV-organisatie. Bijvoorbeeld: wie alarmeert, wie ontruimt, wie verleent eerste hulp, wie coördineert, wie vangt mensen op na een ontruiming?
Op basis van de scenario’s en procedures wordt bepaald hoe de BHV wordt georganiseerd.
• Wat is het aantal benodigde BHV’ers en wat zijn hun taken en specialisaties? Zijn er BHV’ers nodig die de inzet aansturen/coördineren?
• Welke voorzieningen zijn nodig om de BHV-taken te kunnen uitvoeren, zoals eerste hulp-materialen, blusmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en communicatiemiddelen?
• Welke procedures moeten worden opgesteld voor alarmering, ontruiming en hulpverlening?
• Wat is de benodigde instructie en voorlichting aan werknemers en bezoekers in het bedrijf? Betrek zo mogelijk de preventiemedewerker en de OR of PVT bij het opstellen van scenario's. Er zijn voorbeelden van het handelen van de receptiemedewerker, werknemers en BHV’ers bij de scenario’s ongeval, brand en ontruiming beschikbaar. Deze voorbeelden kunnen in de meeste bedrijven worden toegepast.
 
Geplaatst in: BHV, Nieuws
Geplaatst op 1.5.2013 door Vandeputte Medical
Al tientallen jaren worden er in Nederland en België dezelfde soort verbandtrommels gebruikt. Deze trommels voldoen in principe prima en ze doen waar ze voor gemaakt zijn, namelijk hulpverleners ondersteunen, dus waarom zou je daar verandering in aan willen brengen?

Het antwoord is simpel. Het oog wil ook wat. Bedrijven steken een hoop tijd en energie in de uitstraling van hun pand, een verbandtrommel met een jaren 80 look past daar simpelweg niet meer in.
Daarom hebben wij de handschoen opgepakt om een compleet nieuwe lijn verbandtrommels te lanceren die voor ieder bedrijf op maat is samen te stellen. Een kantoorpand heeft nu eenmaal andere behoeften als een petrochemische installatie.


Een nieuwe lijn verbandtrommels is geboren en de naam is (R)evolution!
Deze compleet nieuwe lijn ziet er niet alleen erg mooi uit, ze voldoen ook nog eens aan alle eisen die er gesteld worden aan een verbandtrommel door het Oranje Kruis.De complete brochure kunt u hier downloaden en wilt u ze in het echt zien, dan komen we ze graag bij u demonstreren


Geplaatst in: BHV, Verbandtrommels

Privacy | Disclaimer/Leveringsvoorwaarden | @ Copyright 2013 Vandeputte Medical All rights reserved