NL | FR
NL: Bel 030 600 50 50
BE: Bel 03 336 96 00
Hoofdmenu
Home
BHV & EHBO
Hulpdiensten
Overheden
Producten
Workshops
Info
Contact
Over ons
Kwaliteit
Technische Dienst
Leveranciers
Leveringsvoorwaarden
Blog
Geplaatst op 13.11.2013 door

Bepalen aantal BHV'ers

In de nieuwe Arbo-wet is per 1 januari 2007 de getalsnorm van minimaal één BHV’er op vijftig werknemers verlaten. BHV is dus meer maatwerk. Het aantal benodigde BHV’ers hangt samen met de aard, grootte en ligging van het bedrijf en de restrisico’s. Op basis van de RIE zal de werkgever dus het juiste aantal bedrijfshulpverleners moeten vaststellen. Er zullen voldoende BHV’ers aangewezen en opgeleid moeten worden zodat, rekening houdend met ziekte, vakanties of ploegendienst er altijd BHV aanwezig is. Als een bedrijf uit verschillende afdelingen bestaat, is het aan te raden dat de BHV’ers verspreid werken over het bedrijf en/of verschillende etages.

In kleine bedrijven mag de werkgever de BHV-taken zelf uitvoeren. De werkgever moet dan een passende opleiding hebben gevolgd. Bij afwezigheid van de werkgever moet er een vervanger zijn om aan de eis te voldoen dat er altijd een BHV’er aanwezig is. Veel kleine MKB-bedrijven hebben maar één BHV’er. De wet schrijft echter voor dat er altijd voldoende BHV’ers aanwezig moeten zijn die snel in actie kunnen komen. Dit betekent dat er voldoende BHV’ers moeten zijn om ziekte, verlof en vakantie op te vangen. Bedrijven kunnen samenwerken met bedrijven in de directe omgeving of zorgen dat zij zelf over meerdere BHV’ers (dus minimaal twee à drie) beschikken. U kunt de BHV’ers aanwijzen door een aanstellingsbrief op te stellen of door de BHV-taken in een functieomschrijving op te nemen.

Maatgevende factoren

Bij het bepalen van het aantal BHV’ers moet u rekening houden met een aantal factoren: de algemene en specifieke restrisico’s, de in het bedrijf of instelling aanwezigen en hun mate van zelfredzaamheid, beschikbaarheid en opkomsttijd van de professionele hulpverleningsdiensten, de aard, grootte complexiteit van het gebouw, externe risico’s. • Algemene en specifieke restrisico's
Naast de algemene restrisico’s op brand en ongevallen – hoe klein ook – kunnen in een bedrijf specifieke restrisico’s aanwezig zijn, bijvoorbeeld vanwege het werken met machines, gereedschappen en voertuigen (zoals heftrucks), gevaarlijke stoffen, biologische agentia of vanwege mogelijke agressie en geweld van klanten.
• Het aantal aanwezigen De eigen werknemers en werknemers van andere werkgevers. De BHV moet ook rekening houden met aanwezige bezoekers, zoals klanten, patiënten en scholieren. Dit is vooral van belang in verband met een ontruiming, bijvoorbeeld bij brand of bommeldingen.
• De mate van zelfredzaamheid Als er personen aanwezig zijn die zichzelf bij een incident moeilijk kunnen redden, heeft dat gevolgen voor het aantal BHV’ers dat nodig is. Denk hierbij aan bedgebonden patiënten, minder-validen en kleine kinderen of personen met een verstandelijke beperking.
• Beschikbaarheid en opkomsttijd van de professionele hulpverleningsdiensten Slechte bereikbaarheid van het bedrijf voor hulpverleners. Als het bedrijf slecht bereikbaar is, zijn meer BHV-ers nodig om de tijd te overbruggen totdat de hulpverleningsdiensten zijn gearriveerd.
• De aard, grootte en complexiteit van het gebouw Een groot, complex en oud gebouw met meerdere verdiepingen heeft meer risico’s dan een klein, eenvoudig, nieuw en brandveilig laagbouwpand. De BHV dient rekening te houden met het aantal verdiepingen en de brandveiligheid van het gebouw.
• Externe risico’s Situaties in de omgeving van het bedrijf met aanzienlijke risico's waarbij externe incidenten een risico kunnen vormen voor het eigen bedrijf. Bijvoorbeeld vervoer of opslag van gevaarlijke stoffen.

Bepalen aantal BHV’ers met scenario’s

Met bovenstaande factoren brengt u de situatie in het bedrijf in kaart. Vervolgens inventariseert u welke incidenten er kunnen voorkomen. De mogelijke incidenten kunnen worden beschreven in scenario’s. Een scenario is een beschrijving van een mogelijk incident dat in het bedrijf kan plaatsvinden.

Een aantal scenario’s kan in elk bedrijf voorkomen, zoals een ongeval waarbij de inzet van een ambulance nodig is, zonder spoed (bijvoorbeeld bij een gebroken been). De BHV moet bij alle voor het bedrijf relevante scenario’s kunnen optreden. Het aantal BHV’ers, de taakverdeling en de BHV-procedures moeten worden afgestemd op de scenario’s die kunnen plaatsvinden.

Aandachtspunten bij het opstellen van scenario’s en bijbehorende procedures:
• De responsetijden die nodig zijn om tot een actieve inzet van BHV te komen. BHV-ers moeten zo snel mogelijk na de melding van een incident kunnen optreden. De BHV-inzet duurt tot het moment dat professionele hulpverleners arriveren en zij de hulpverlening overnemen. De responsetijd is een kwestie van maatwerk, die afhankelijk is van de stand van de techniek en maatgevende factoren.
• De tijd die nodig is om (een deel van) het gebouw/terrein te ontruimen.
• Degenen die moeten worden gealarmeerd bij een incident.
• De taak- en verantwoordelijkheidsverdeling binnen de BHV-organisatie. Bijvoorbeeld: wie alarmeert, wie ontruimt, wie verleent eerste hulp, wie coördineert, wie vangt mensen op na een ontruiming?
Op basis van de scenario’s en procedures wordt bepaald hoe de BHV wordt georganiseerd.
• Wat is het aantal benodigde BHV’ers en wat zijn hun taken en specialisaties? Zijn er BHV’ers nodig die de inzet aansturen/coördineren?
• Welke voorzieningen zijn nodig om de BHV-taken te kunnen uitvoeren, zoals eerste hulp-materialen, blusmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en communicatiemiddelen?
• Welke procedures moeten worden opgesteld voor alarmering, ontruiming en hulpverlening?
• Wat is de benodigde instructie en voorlichting aan werknemers en bezoekers in het bedrijf? Betrek zo mogelijk de preventiemedewerker en de OR of PVT bij het opstellen van scenario's. Er zijn voorbeelden van het handelen van de receptiemedewerker, werknemers en BHV’ers bij de scenario’s ongeval, brand en ontruiming beschikbaar. Deze voorbeelden kunnen in de meeste bedrijven worden toegepast.
 
Geplaatst in: BHV, Nieuws
Geplaatst op 30.10.2013 door
De producten van het Gienie clinical gamma werden speciaal ontwikkeld om zorgdeskundigen een betaalbare oplossing aan te reiken om ruimtes op een veilige en gebruiksvriendelijke manier te ontsmetten. Deze “Press and Leave”-oplossing werd door Gienie Ltd. ontwikkeld om specifiek te gebruiken in gezondheidscentra en andere openbare gebouwen waar vaak infecties voorkomen, zoals ziekenhuizen, ambulances, spreekkamers, tandartspraktijken en zorginstellingen, toiletten en douches, gymzalen, kleedkamers in sportzalen en spa’s. Gienie clinical is supereenvoudig in gebruik.
 
 

Bestel in onze webshop

Geplaatst in: Nieuws
Geplaatst op 24.10.2013 door
Op 3 oktober 2013 was Vandeputte Medical aanwezig op het Racoli congres te Alden Biesen. Veel mensen hebben meegedaan aan de prijsvraag die was uitgeschreven, maar zoals altijd kon er maar één iemand winnen.

De winnaar is bekend en het is geworden... Robert van Dinther, ambulancemedewerker bij Falck in Peer.

Van harte gefeliciteerd
 
 
 
Afbeelding(en):
Geplaatst in: Nieuws
Geplaatst op 7.10.2013 door
Als onderdeel van het lopende verbeteringsproject van onze LSU, heeft Laerdal de bokaalhouders verbeterd voor een betere functionaliteit en een mooiere uitstraling. De meeste van deze veranderingen zijn reeds eind 2012 doorgevoerd.

Het opvangbokaal is een kwartslag gedraaid waardoor de maat aanduidingen op de pot zichtbaar worden en het toestel makkelijker te gebruiken is met het oude type wandbeugel.
 
 
Afbeelding(en):
Geplaatst in: Laerdal, LSU
Geplaatst op 19.8.2013 door
Een blusdeken is een deken van onbrandbaar of moeilijk brandbaar materiaal die u over een beginnende kleine brand kunt leggen om deze te blussen. Doordat de deken de zuurstof ontneemt van de vuurhaard, dooft het vuur. Dit blusmiddel is geschikt voor kleine vloeistofbranden, personen die in brand staan, bij een vlam in de pan (als een deksel niet voorhanden is), of als de frituurpan in brand vliegt.
 

 Zo gebruikt u een blusdeken

Pak de blusdeken bij de hoeken vast, draai de deken gedeeltelijk om uw handen (zodat u uw handen niet verwondt) en leg deze op de brandhaard of over de brandende kleding, of wikkel de deken om het slachtoffer. Trek de deken goed dicht bij de hals, zodat de vlammen niet bij het gezicht kunnen komen! Als u de deken gebruikt bij een vloeistofbrand, moet u de deken minimaal een half uur laten liggen. Door het optillen van de deken kan zuurstof bij de vloeistof komen, als de temperatuur van de vloeistof hoog genoeg is kan de vloeistof weer ontbranden. *(bron: wwww.veiligheid.nl)  

Wij hebben meerdere blusdkekens in ons assortiment. De 29587 is een deken van 120 x 180cm en de 29588 is een grotere variant van 180 x 180cm.
 
Neem voor meer informatie contact op met onze verkoopmedewerkers.
Geplaatst in: Blusdeken
Geplaatst op 5.6.2013 door
KVC Langdorp geeft het goede voorbeeld! Zij zijn een van de eerste voetbalclubs in België welke zelf investeren in de veiligheid van hun spelers door de aankoop van een AED toestel. Naast deze aankoop zijn verschillende leden opgeleid door het Rode Kruis. Hierdoor hebben zij als eerste het Hart Veilig logo van het Rode Kruis gekregen.
Wie volgt?
Geplaatst in: AED, Nieuws
Geplaatst op 3.6.2013 door
Een Automatische Externe Defibrillator. Misschien kent u dit apparaat beter als een AED, een apparaat dat elektrische stroomschokken geeft bij een hartstilstand. Het Rode Kruis start een campagne omdat veel te weinig mensen gebruik maken van het apparaat bij de reanimatie na een hartstilstand. Onderstaand interview was te beluisteren bij de NOS op maandag 3 juni. Niet alleen een app moet het AED gebruik makkelijker maken, ook onze AED selector kan u helpen bij het maken van de juiste keuze!

Geplaatst in: AED
Geplaatst op 1.5.2013 door Vandeputte Medical
Al tientallen jaren worden er in Nederland en België dezelfde soort verbandtrommels gebruikt. Deze trommels voldoen in principe prima en ze doen waar ze voor gemaakt zijn, namelijk hulpverleners ondersteunen, dus waarom zou je daar verandering in aan willen brengen?

Het antwoord is simpel. Het oog wil ook wat. Bedrijven steken een hoop tijd en energie in de uitstraling van hun pand, een verbandtrommel met een jaren 80 look past daar simpelweg niet meer in.
Daarom hebben wij de handschoen opgepakt om een compleet nieuwe lijn verbandtrommels te lanceren die voor ieder bedrijf op maat is samen te stellen. Een kantoorpand heeft nu eenmaal andere behoeften als een petrochemische installatie.


Een nieuwe lijn verbandtrommels is geboren en de naam is (R)evolution!
Deze compleet nieuwe lijn ziet er niet alleen erg mooi uit, ze voldoen ook nog eens aan alle eisen die er gesteld worden aan een verbandtrommel door het Oranje Kruis.De complete brochure kunt u hier downloaden en wilt u ze in het echt zien, dan komen we ze graag bij u demonstreren


Geplaatst in: BHV, Verbandtrommels
Privacy | Disclaimer/Leveringsvoorwaarden | @ Copyright 2013 Vandeputte Medical All rights reserved