NL | FR
NL: Bel 030 600 50 50
BE: Bel 03 336 96 00
Hoofdmenu
Home
BHV & EHBO
Hulpdiensten
Overheden
Producten
Workshops
Info
Contact
Over ons
Kwaliteit
Technische Dienst
Leveranciers
Leveringsvoorwaarden
Blog
Geplaatst op 9.5.2014 door
Afgelopen weekend is er door kordaat optreden van medewerkers van Camping Laarburg erger leed voorkomen door eerste hulp te verlenen aan een baby die hete koffie in het gezichtje had gekregen.

De camping was gelukkig in het bezit van een aantal Burnshield kompressen die gebruikt kunnen worden om de hitte uit de brandwond te halen en de pijn te verlichten.
Uiteraard is men direct doorgereden naar de huisartsenpost die ze heeft gecomplimenteerd met de handelswijze.

De baby maakt het inmiddels goed en heeft geen blijvende schade overgehouden aan het ongeluk.

Onderschat nooit de gevaren van een brandwond en neem bij twijfel altijd contact op met een arts.
Burnshield is uiteraard te verkrijgen in onze webshop


Geplaatst in: Testimonials
Geplaatst op 8.4.2014 door
Met de start van de lente begint ook het tekenseizoen. Een tekenbeet kan oa de ziekte van Lyme veroorzaken. Helaas worden er ieder jaar meer mensen gebeten door een teek. Door het nemen van een aantal simpele voorzorgsmaatregelen kunt u voorkomen dat u wordt gebeten door een teek.

Wilt u weten wat u kunt doen om een tekenbeet te behandelen of te voorkomen? Lees de bijgevoegde flyer.

In onze webshop kunt u terecht voor diverse tekentangen zoals deze:

                  
Teekpincet RVS                                         Teekpincet Kunststof


Er is ook een handige tekenapp beschikbaar voor Android
De app“Tekenbeet” bevat informatie over hoe je op teken moet controleren en hoe je een teek kunt verwijderen. Gebruikers kunnen een tekendagboek aanleggen en hierin een tekenbeet registreren. Zij kunnen een herinnering ontvangen aan het controleren van de plek waar ze gebeten zijn. Ook kunnen mensen op hun mobiele telefoon, via tekenradar.nl zien hoe actief teken zijn. Dit is vooral handig voor mensen buiten: wandelaars en bezoekers van bijvoorbeeld het bos, de heide, de duinen of een park. Daarnaast is een alarm in te stellen zodat je altijd op de hoogte bent van de actuele tekenactiviteit.

Geplaatst in: Nieuws
Geplaatst op 27.2.2014 door
Er worden steeds meer levens gered door de inzet van automatische defibrillatoren, zo blijkt uit onderzoek van het AMC. Er zijn naar schatting 70.000 van die AED's in Nederland, die per week zeker 100 keer worden ingezet.
Interessant filmpje op het RTL Nieuws van woensdag 26 februari.

Op deze manier komt een landelijk dekkend netwerk steeds dichterbij
Geplaatst in: AED
Geplaatst op 10.2.2014 door
Tot twee jaar geleden waren er binnen ons bedrijf de “standaard” metalen of plastic EHBO kisten aanwezig. Wat een rommeltje gaf dit. Altijd stonden deze open en werd er van alles uitgetrokken. Mocht er dan iets gebeuren dan was wat je nodig had niet meer voorhanden. Controle daarop uitoefenen was moeilijk zo niet onmogelijk. Na een bezoek aan een beurs in Assen kennis gemaakt met Vandeputte Medical.Goed verhaal en met een visitekaartje gingen we weer richting Emmen. Twee weken later een telefoontje van Vandeputte en niet lang daarna en prettig gesprek bij ons op kantoor. Even een rondje door de fabriek gedaan samen met accountmanager Roelof-Jan Drijfhout en dan wachten op de offerte. Die werd goedgekeurd en daar waren ze dan keurig verpakt.

Samen met iemand van de Technische Dienst de panelen opgehangen op de plaatsen die ik samen met Roelof-Jan had aangeven als strategische plaatsen. Even een mailtje er achteraan dat als de heren in de fabriek 1 van de kits zouden gebruiken en die dus open is geweest deze bij mij moesten worden omgeruild. Ik had me al op het ergste voorbereid, want iedereen is nieuwsgierig wat zit er in en de andere waren altijd open.

Maar wat schetst mijn verbazing; de eerste weken niet één trommel opengemaakt van de zes!
Nu 1 ½ jaar later hebben we 2 First-Aid kits moeten wisselen en 1 Burn-Kit. En voor een fabriek van 68 medewerkers is dat weinig. Afgelopen week zijn alle kits vervangen want ook wij hebben gekozen voor een Full Service concept bij Vandeputte Medical. Dus wat nieuwe op voorraad en 1 keer per jaar een controle.  Wij zijn erg tevreden over dit product en zijn blij dat we ze tijdens een beurs hebben ontdekt. (Diana de Hoog, Management Secretary bij Bonar in Arnhem)


Geplaatst in: Testimonials
Geplaatst op 10.2.2014 door
In de nieuwsbrief van Prevor kwamen we een alleraardigst stuk tegen over een van onze afnemers van Diphoterine. OCI Nitrogen in Geleen. Lees het interview door op de afbeelding te klikken!
Afbeelding(en):
Geplaatst in: Testimonials
Geplaatst op 22.1.2014 door
en oudere dame met een dubbele beenbreuk moest maandag door de brandweer geëvacueerd worden uit haar appartement op de elfde verdieping van een flatgebouw in de Schijfstraat.

De operatie had veel bekijks bij de omwonenden. Op de foto ziet u twee oudere vrouwen die het tafereel aanschouwen van op de eerste verdieping.

Bij de reddingsoperatie werd gebruik gemaakt van een kuipbrancard en een mondial brancard van Ferno


Geplaatst in: Nieuws
Geplaatst op 2.1.2014 door
U komt AED's steeds meer tegen en dat is maar goed ook. Een AED kan uw leven redden. Snelle en doeltreffende hulp na een hartstilstand is van levensbelang. Reanimatie en defibrillatie binnen de eerste 6 minuten zijn cruciaal en verhogen de overlevingskans aanzienlijk. 

Helaas is nog niet op iedere locatie een AED voorhanden en dat is jammer. Gelukkig hadden 2 van onze klanten wel een AED binnen handbereik en dat heeft tot tweemaal toe een leven gered. De sporthal in de gemeente Machelen en Selor, het selectiebureau van de federale overheid in Brussel kunnen terugkijken op een geslaagde reanimatie. Beiden hebben tevens een onderhoudscontract bij Vandeputte Medical afgesloten waardoor zij binnen 24 uur konden beschikken over een leentoestel, terwijl de gebruikte AED door ons kan worden gecontroleerd. 

De prijzen van AED’s zijn de laatste jaren sterk gedaald en ook onze onderhoudscontracten zijn zeer scherp geprijsd. Alle reden dus om over te gaan tot aanschaf van een AED. Wij informeren u graag welke AED het beste bij u organisatie past. 

Neem contact met ons op voor meer informatie, wij helpen u graag verder.
Geplaatst in: AED, Nieuws
Geplaatst op 13.11.2013 door

Bepalen aantal BHV'ers

In de nieuwe Arbo-wet is per 1 januari 2007 de getalsnorm van minimaal één BHV’er op vijftig werknemers verlaten. BHV is dus meer maatwerk. Het aantal benodigde BHV’ers hangt samen met de aard, grootte en ligging van het bedrijf en de restrisico’s. Op basis van de RIE zal de werkgever dus het juiste aantal bedrijfshulpverleners moeten vaststellen. Er zullen voldoende BHV’ers aangewezen en opgeleid moeten worden zodat, rekening houdend met ziekte, vakanties of ploegendienst er altijd BHV aanwezig is. Als een bedrijf uit verschillende afdelingen bestaat, is het aan te raden dat de BHV’ers verspreid werken over het bedrijf en/of verschillende etages.

In kleine bedrijven mag de werkgever de BHV-taken zelf uitvoeren. De werkgever moet dan een passende opleiding hebben gevolgd. Bij afwezigheid van de werkgever moet er een vervanger zijn om aan de eis te voldoen dat er altijd een BHV’er aanwezig is. Veel kleine MKB-bedrijven hebben maar één BHV’er. De wet schrijft echter voor dat er altijd voldoende BHV’ers aanwezig moeten zijn die snel in actie kunnen komen. Dit betekent dat er voldoende BHV’ers moeten zijn om ziekte, verlof en vakantie op te vangen. Bedrijven kunnen samenwerken met bedrijven in de directe omgeving of zorgen dat zij zelf over meerdere BHV’ers (dus minimaal twee à drie) beschikken. U kunt de BHV’ers aanwijzen door een aanstellingsbrief op te stellen of door de BHV-taken in een functieomschrijving op te nemen.

Maatgevende factoren

Bij het bepalen van het aantal BHV’ers moet u rekening houden met een aantal factoren: de algemene en specifieke restrisico’s, de in het bedrijf of instelling aanwezigen en hun mate van zelfredzaamheid, beschikbaarheid en opkomsttijd van de professionele hulpverleningsdiensten, de aard, grootte complexiteit van het gebouw, externe risico’s. • Algemene en specifieke restrisico's
Naast de algemene restrisico’s op brand en ongevallen – hoe klein ook – kunnen in een bedrijf specifieke restrisico’s aanwezig zijn, bijvoorbeeld vanwege het werken met machines, gereedschappen en voertuigen (zoals heftrucks), gevaarlijke stoffen, biologische agentia of vanwege mogelijke agressie en geweld van klanten.
• Het aantal aanwezigen De eigen werknemers en werknemers van andere werkgevers. De BHV moet ook rekening houden met aanwezige bezoekers, zoals klanten, patiënten en scholieren. Dit is vooral van belang in verband met een ontruiming, bijvoorbeeld bij brand of bommeldingen.
• De mate van zelfredzaamheid Als er personen aanwezig zijn die zichzelf bij een incident moeilijk kunnen redden, heeft dat gevolgen voor het aantal BHV’ers dat nodig is. Denk hierbij aan bedgebonden patiënten, minder-validen en kleine kinderen of personen met een verstandelijke beperking.
• Beschikbaarheid en opkomsttijd van de professionele hulpverleningsdiensten Slechte bereikbaarheid van het bedrijf voor hulpverleners. Als het bedrijf slecht bereikbaar is, zijn meer BHV-ers nodig om de tijd te overbruggen totdat de hulpverleningsdiensten zijn gearriveerd.
• De aard, grootte en complexiteit van het gebouw Een groot, complex en oud gebouw met meerdere verdiepingen heeft meer risico’s dan een klein, eenvoudig, nieuw en brandveilig laagbouwpand. De BHV dient rekening te houden met het aantal verdiepingen en de brandveiligheid van het gebouw.
• Externe risico’s Situaties in de omgeving van het bedrijf met aanzienlijke risico's waarbij externe incidenten een risico kunnen vormen voor het eigen bedrijf. Bijvoorbeeld vervoer of opslag van gevaarlijke stoffen.

Bepalen aantal BHV’ers met scenario’s

Met bovenstaande factoren brengt u de situatie in het bedrijf in kaart. Vervolgens inventariseert u welke incidenten er kunnen voorkomen. De mogelijke incidenten kunnen worden beschreven in scenario’s. Een scenario is een beschrijving van een mogelijk incident dat in het bedrijf kan plaatsvinden.

Een aantal scenario’s kan in elk bedrijf voorkomen, zoals een ongeval waarbij de inzet van een ambulance nodig is, zonder spoed (bijvoorbeeld bij een gebroken been). De BHV moet bij alle voor het bedrijf relevante scenario’s kunnen optreden. Het aantal BHV’ers, de taakverdeling en de BHV-procedures moeten worden afgestemd op de scenario’s die kunnen plaatsvinden.

Aandachtspunten bij het opstellen van scenario’s en bijbehorende procedures:
• De responsetijden die nodig zijn om tot een actieve inzet van BHV te komen. BHV-ers moeten zo snel mogelijk na de melding van een incident kunnen optreden. De BHV-inzet duurt tot het moment dat professionele hulpverleners arriveren en zij de hulpverlening overnemen. De responsetijd is een kwestie van maatwerk, die afhankelijk is van de stand van de techniek en maatgevende factoren.
• De tijd die nodig is om (een deel van) het gebouw/terrein te ontruimen.
• Degenen die moeten worden gealarmeerd bij een incident.
• De taak- en verantwoordelijkheidsverdeling binnen de BHV-organisatie. Bijvoorbeeld: wie alarmeert, wie ontruimt, wie verleent eerste hulp, wie coördineert, wie vangt mensen op na een ontruiming?
Op basis van de scenario’s en procedures wordt bepaald hoe de BHV wordt georganiseerd.
• Wat is het aantal benodigde BHV’ers en wat zijn hun taken en specialisaties? Zijn er BHV’ers nodig die de inzet aansturen/coördineren?
• Welke voorzieningen zijn nodig om de BHV-taken te kunnen uitvoeren, zoals eerste hulp-materialen, blusmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en communicatiemiddelen?
• Welke procedures moeten worden opgesteld voor alarmering, ontruiming en hulpverlening?
• Wat is de benodigde instructie en voorlichting aan werknemers en bezoekers in het bedrijf? Betrek zo mogelijk de preventiemedewerker en de OR of PVT bij het opstellen van scenario's. Er zijn voorbeelden van het handelen van de receptiemedewerker, werknemers en BHV’ers bij de scenario’s ongeval, brand en ontruiming beschikbaar. Deze voorbeelden kunnen in de meeste bedrijven worden toegepast.
 
Geplaatst in: BHV, Nieuws
Privacy | Disclaimer/Leveringsvoorwaarden | @ Copyright 2013 Vandeputte Medical All rights reserved